LEJRSKOLEN HØVE STRAND


Regler for ophold på lejrskolen og brug af det grønne område

Bygninger, lokaler, service skal behandles med omtanke.

Såfremt der opstår skader skal det meddeles til den tilsynsførende ved afrejse.

Er skaden af et omfang så det ikke kan vente, kontaktes den tilsynsførende eller en af de øvrige på telefonlisten.

Der må ikke ryges indenfor på lejrskolen

Husdyr må kun medbringes efter nærmere aftale.

Man skal behandle og aflevere Lejrskolen med tilhørende arealer, som du / I selv ønsker at modtage den, og benyt en adfærd, der er nabovenlig.

Telefonbog forefindes på hylde i køkkenet.

Lejrskolen med tilhørende arealer er underlagt Skov- og Naturstyrelsens fredningsbestemmelser

Der må ikke skæres, klippes eller afbrækkes af træer eller beplantning.

Der må ikke graves huller på arealet.

Der må kun tændes bål (åben ild) på bålpladsen, og det skal være slukket inden mørkets frembrud.

Der må ikke være støjende og larmende adfærd, af hensyn til Lejrskolens naboer.

Der må ikke spilles musik udendørs efter kl. 23.00 uden særlig tilladelse.

Der skal tages behørigt hensyn, såfremt der er andre aktiviteter på Lejrskolens område.

Hunde skal føres i snor - husk "høm-høm-poser" og tag posen med dig.

 

 

Regler for ophold på lejrskolen og brug af det grønne område


Bygninger, lokaler, service skal behandles med omtanke.

Såfremt der opstår skader skal det meddeles til den tilsynsførende ved afrejse.

Det er ikke tilladt at medtage hunde, katte og andre kæledyr på værelserne.

 

Er der sket skade af et omfang så det ikke kan vente, kontaktes den tilsynsførende eller en af de øvrige på telefonlisten.
 

Der må ikke ryges indendørs på lejrskolen.

 Man skal behandle og aflevere Lejrskolen med tilhørende arealer, som du / I selv ønsker at modtage den, og benyt en adfærd, der er nabovenlig.

Telefonbog forefindes på hylde i køkkenet.

Lejrskolen med tilhørende arealer er underlagt Skov- og Naturstyrelsens fredningsbestemmelser

Der må ikke skæres, klippes eller afbrækkes af træer eller beplantning.

Der må ikke graves huller på arealet.

Der må kun tændes bål (åben ild) på bålpladsen, og det skal være slukket inden mørkets frembrud.

Der må ikke være støjende og larmende adfærd, af hensyn til Lejrskolens naboer.

Der må ikke spilles musik udendørs efter kl. 23.00 uden særlig tilladelse.

Der skal tages behørigt hensyn, såfremt der er andre aktiviteter på Lejrskolens område.

Hunde og andre kæledyr skal føres i snor - husk "høm-høm-poser" og tag posen med dig.

 

 

 

 

Lejrskolen Høve Strand | Asnæs Lyngvej 11 | 4550 Asnæs