Udlejningsvilkår for Lejrskolen

Lejeaftale

Ved bestilling får lejeren tilsendt en lejeaftale samt vores priser og lejevilkår. Lejeaftalen underskrives og returneres inden 14 dage. I modtager efterfølgende en kopi samt et girokort på depositum.

Lejemålet er først gældende når depositum er indbetalt.

Generel information
Lejrskolen lejes ikke ud til personer under 18 år og gymnasieklasser. Lejrskolen kan ikke benyttes til rus-ture.

Lejemålet
Lejemålet omfatter de på lejeaftalen aftalte lokaler og det grønne areal omkring bygningerne.
Man kan benytte hele arealet – boldbaner, beachbaner, på lige fod med øvrige brugere af pladsen, under hensynstagen til de aktiviteter der evt. foregår.
Bygningerne er indrettet og udstyret til feriekoloni/lejrskoleophold.

Ankomst og afrejsetider
Alle lejemål påbegyndes kl. 12.00 og afsluttes kl. 11.30 medmindre andet er aftalt.

Ved ankomst og afrejse vil vores tilsynsførende være til stede for gennemgang af bygninger og udlevering af nøgler.
Den tilsynsførende er juuls Skoleejendommes repræsentant og alle henstillinger fra vedkommende skal følges.
Den tilsynsførende er ikke forpligtet til at fremvise lokalerne før udlejningsdatoen, eller at yde tjenester af nogen art.

I sommersæsonen (1.maj til 1. oktober) udlejes hverdage primært kun i hele eller halve uger
mandag kl. 12 til fredag kl. 11.30
mandag kl. 12 til onsdag kl. 11.30
onsdag kl. 12 til fredag kl. 11.30

Lejeren skal selv medbringe
Lagen, linned, håndklæder og underlag til evt. vådliggere.
Viskestykker, karklude og køkkenruller idet man selv står for forplejningen.
OBS! Der opkræves 750 kr. såfremt en madras gøres våd eller på anden måde bliver beskadiget.

Bål
Der må kun tændes bål (åben ild) på Bålpladsen. Bål og åben ild skal være slukket inden mørkets frembrud.

Telt
Opsætning af telte må kun ske efter nærmere aftale.

Kæledyr
Det er ikke tilladt at medtage hunde, katte og andre kæledyr på værelserne.

Rygning
Der må ikke ryges indendørs på lejrskolen.

 

Lejrskolen ejes og administreres af
Juuls Skoleejendomme, Voldmestergade 24, 2100 København Ø.

Lejrskolen Høve Strand | Asnæs Lyngvej 11 | 4550 Asnæs