Udlejningsvilkår for Lejrskolen

Lejeaftale

Ved bestilling får lejeren tilsendt en lejeaftale samt vores priser og lejevilkår. Lejeaftalen underskrives og returneres inden 14 dage og depositum samt første andel af lejen betales samtidigt. 

Lejemålet er først gældende når depositum og første rate er indbetalt.

Generel information
Lejrskolen lejes ikke ud til personer under 18 år og gymnasieklasser. Lejrskolen kan ikke benyttes til rus-ture, polterabender og lignende. 

Lejemålet
Lejemålet omfatter de på lejeaftalen aftalte lokaler og det grønne areal omkring bygningerne.
Man kan benytte hele arealet – boldbaner, beachbaner, på lige fod med øvrige brugere af pladsen, under hensynstagen til de aktiviteter der evt. foregår.
Bygningerne er indrettet og udstyret til feriekoloni/lejrskoleophold.

Ankomst og afrejsetider
Ved ankomst og afrejse vil vores tilsynsførende være til stede for gennemgang af bygninger og udlevering af nøgler.
Den tilsynsførende er Høve Hus repræsentant og alle henstillinger fra vedkommende skal følges.
Den tilsynsførende er ikke forpligtet til at fremvise lokalerne før udlejningsdatoen, eller at yde tjenester af nogen art.

Lejeren skal selv medbringe
Lagen, linned, håndklæder og underlag til evt. vådliggere.
Viskestykker, karklude og køkkenruller idet man selv står for forplejningen.
OBS! Der opkræves 750 kr. såfremt en madras gøres våd eller på anden måde bliver beskadiget.

Bål
Der må kun tændes bål (åben ild) på Bålpladsen. Bål og åben ild skal være slukket inden mørkets frembrud.

Telt
Opsætning af telte må kun ske efter nærmere aftale.

Kæledyr
Det er ikke tilladt at medtage hunde, katte og andre kæledyr på værelserne.

Rygning
Der må ikke ryges indendørs på lejrskolen.

 

Lejrskolen ejes og administreres af
Juuls Skoleejendomme, Voldmestergade 24, 2100 København Ø.

Høve-Hus | Asnæs Lyngvej 11 | 4550 Asnæs